Arbejdet som dagplejer

 

Vil du arbejde med børns trivsel og udvikling?

 

Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn. Du passer 3-4 børn, der aldersmæssigt er mellem 6 måneder og 3 år. Sommetider får du gæstebørn, hvis en af dine dagplejekollegaer er syge, på kursus eller på ferie.

Du har frihed til selv at planlægge din dag med børnene, så det passer med det, som du og børnene er optagede af. Det giver en rolig hverdag uden stress og jag, hvor der er tid til nærvær og omsorg. Her er ingen faste skemaer, og tingene tager den tid, de tager.

Der er tid til at lære børnene mange forskellige ting både i hjemmet og ude. Det er en naturlig del af dagplejen, at børnene på en legende måde lærer og udvikler deres selvværd af at deltage i de hjemlige aktiviteter - hvor de fx hjælper med at dække bord. Du vil også i dit arbejde med børnenes trivsel og udvikling tilrettelægge en dag med pædagogiske aktiviteter, som passer til din børnegruppe. Hvis I tager på tur, har du fx tænkt over hvad børnene vil være optaget af på turen, hvad der kan pirre deres nysgerrighed på vejen, og på hvad der vil udfordre dem motorisk.

» VIDEO: Dagplejer styrker børns selvværd og fællesskab


Børneforsker Ole Henrik Hansen om den gode dagplejer:
”Hun er opmærksom på, at legen er et socialt møde for barnet, hvor barnet tilegner sig sociale færdigheder, viden om sig selv og sin position i fællesskaber. Dagplejeren observerer barnets færden i disse fællesskaber og er opmærksom på, hvor barnet støder ind i vanskeligheder og muligheder, der gør dagplejeren i stand til at vide, hvor og hvornår hun skal støtte og vejlede barnet.”

(Fra observationer i dagplejen, 2013)