Faglig udvikling som dagplejer

 

Vil du udvikle dig fagligt?

 

Du vil opleve, at jobbet som dagplejer i sig selv udvikler dig. Du vil normalt også få tilbudt et introduktionskursus til arbejdet som dagplejer af din kommune. Derudover er der mulighed for at få undervisning på AMU-kurser i blandt andet:

  • Forældresamarbejde
  • Pædagogisk læreplan i dagtilbud
  • Børns leg
  • Børns motorik, sansning og bevægelse
  • Inkluderende læringsmiljøer

Hvis jobbet som dagplejer inspirerer dig til at tage en pædagogisk uddannelse, tæller din erfaring fra dagplejen også ved optagelse på pædagogisk assistentuddannelse eller pædagoguddannelsen. Læs om uddannelsen på www.foa.dk:

» Pædagogisk assistent-uddannelsen
 

Uddannelse

Kompetenceudvikling