Pædagogik i dagplejen

 

Vil du arbejde pædagogisk med børn?

 

Dagplejen har sin egen pædagogik med særlige værdier og rammer, som er:

  • Tryghed, nærvær, omsorg, god tid til det enkelte barn og små grupper i et hjemligt miljø.
  • Hjemlige rammer, samværet med én voksen og børnenes deltagelse i daglige gøremål.
  • At være medlem af en anden familie, som kan supplere ens egen familie.

Som dagplejer arbejder du dagligt med at udvikle børnenes sociale kompetencer ved f.eks. at lære dem at hjælpe hinanden og lytte til hinanden. Og deres motorik og sprog udvikles gennem samtale, leg og musik. Du er også med til at introducere dem til kultur ved at læse bøger, synge sange, tage på udflugter og meget mere.

» Didaktik i dagplejen

Dagplejer guider børn til at hjælpe og inkludere hinanden:

 

Dagplejen i Hvidovre arbejder med børnenes trivsel, læring og dannelse: