Bog: Barnet i Centrum – Pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje

 

Hvordan fungerer vuggestue og dagplejelivet for børnene? Bidrager dagtilbuddene til, at alle børn får lige livsmuligheder, som det kan forventes i et demokratisk velfærdssamfund? Hvis ikke, kan det så have betydning for børnene? Og hvordan kan det i givet fald gøres bedre? Disse spørgsmål var afsæt for aktionsforsknings- og læringsprojektet Barnet i Centrum, som på børnenes vegne, undersøgte disse spørgsmål for at udvikle og betone netop denne alders særlige behov og særlige kvaliteter.

Ifølge forfatterne er væsentligste faktorer i pædagogikken for de 0-3 årige børn blandt andet:

  • Det pædagogiske miljø må være præget af fravær af stress
  • Der skal være omsorg, en tæt følelsesmæssig kommunikation og tilknytning
  • Imitation, delt opmærksomhed og den voksnes empatiske forståelse er byggesten for barnets læring
  • Dagplejeren må have kendskab til legens rolle for børns læring
  • Dagplejeren må reflektere over formål, mål, pædagogisk indhold og principper

Akademisk Forlag, 2016. Stig Broström, Ole Henrik Hansen, Anders Skriver Jensen og Lone Svinth