Dagplejen - livsform og relation

Bog: Dagplejen - livsform og relation

 

Der stilles stadigt større krav til helt små børns udvikling

 

Derfor skal dagplejen udvikles - spørgsmålet er bare, i hvilken retning. Tendensen går mod professionalisering af dagplejerne med vægt på pædagogisk uddannelse og efteruddannelse, men risikerer dagplejen så ikke at miste de særlige kvaliteter, som en pasningsform i hverdagsagtige, hjemlige rammer kan tilbyde? Det er temaet i bogen "Dagplejen - Livsform og relation", der forsøger at pege på en tredje vej: udvikling af dagplejerens relationskompetence. 
 
I  lader forfatteren Per Schultz Jørgensen dagplejere, forældre og tidligere dagplejebørn komme til orde og fremhæver på baggrund heraf de ressourcer, som dagplejen rummer, når den er bedst. Han viser, hvordan dagplejerne ved at arbejde bevidst med den tætte, anerkendende relation kan styrke børnenes tryghed og udvikling.
 
Hvem henvender bogen sig til?
Bogen henvender sig til den enkelte dagplejer, forældre med børn i dagpleje samt kommunale beslutningstagere. Den er desuden velegnet som grundbog i kursusvirksomhed for dagplejere.
 
Om forfatteren
Per Schultz Jørgensen er læreruddannet, cand.psych. og dr.phil. Han er tidligere professor i socialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, tidligere formand for Børnerådet og aktiv samfundsdebattør, bl.a. som formand for Den alternative velfærdskommission. Han er forfatter til en lang række bøger om børn, unge og familieforhold.


» Køb bogen: "Dagplejen - livsform og relation" af Per Schultz Jørgensen