Det tænker forældrene om dagplejen

 

De værdier, forældrene især lægger vægt på, når de skal vælge pasning, er ”bløde” værdier som personalets engagement og en varm atmosfære. 

På spørgsmålet om hvad der er den bedste pasningsform for de 0-2 årige, svarer 29 pct. af forældrene, at det er dagpleje. 34 pct. peger på vuggestue/vuggestuegrupper, mens 35 pct. ikke mener, man generelt kan sige, at det ene er bedre end det andet.

Når forældrene i øvrigt skal orientere sig om de enkelte tilbud, spørger de især venner, familie og andre i den nære omgangskreds. 

”Valgte dagpleje, da jeg gerne ville have mine børn brugte den første tid i pasning i et stille, roligt og hjemligt miljø. At de altid passes af den samme, og at de får en tilknytning til dagplejeren og børnene.”

Citat, forælder

Du kan hente undersøgelsen her:

 "Forældrenes valg"