Løn og arbejdsforhold som dagplejer

Løn og arbejdsforhold som dagplejer 

Vil du have gode arbejdsforhold?

 

Arbejdstid
Arbejdstiden er 48 timer om ugen i tidsrummet kl. 06.00-18.00. Derfor optjener du, udover den normale ferie på 6 uger, 7 afspadseringsdage om året. For dagplejere på 58-59-60 år er der henholdsvis 4-5-6 seniorfridage om året. Du kan som 58 årig sige nej tak til gæstebørn.

Løn
Du har en fast grundløn pr. måned. Den er løntrin 18 og løntrin 24, hvis du er uddannet pædagogisk assistent. Derfor er værdien af fradraget forskellig fra dagplejer til dagplejer.

Derudover har du, sammen med dine personlige fradrag, et skattefradrag på 60%, fordi du har udgifter til børnenes kost og slitage på hjemmet. De 60% i fradrag kommer efter træk af AM-bidrag, pensionsbidrag mv herunder ATP.

Hvis du vil have dit fradrag løbende gennem året, skal skrive det på din forskudsopgørelse.

Eksempel fra Slagelse:
  • Løntrin 18 som svarer til en månedsløn på 22.745,08 kr. (lønniveau 01.04.2019)
  • Dertil skal lægges værdien af det skattemæssige fradrag på 60%
                   

 

 

Løntabeller

Overenskomst