Særligt til tillidsvalgte

Pædagogik i dagplejen

Vil du arbejde pædagogisk med børn?
Pædagogik i dagplejen er præget af dagplejens rammer, som giver tryghed, nærvær og omsorg:

God tid til det enkelte barn i små grupper i et hjemligt miljø.
Samværet med én voksen gennem hele dagen.
At være medlem af en anden familie, som kan supplere ens egen familie.
Som dagplejer arbejder du dagligt med at udvikle børnenes sociale kompetencer ved f.eks. at lære dem at hjælpe hinanden og lytte til hinanden. Du støtter deres motorik og sprog gennem samtale, leg og musik. Du er også med til at introducere dem til kultur og natur ved at læse bøger, synge sange, tage på udflugter og meget mere.

Dit pædagogiske arbejde er forankret i den pædagogiske læreplan, som dagplejepædagogen guider dig i at bruge i dit arbejde.

 

 • Pædagogisk læreplan

  Alle dagtilbud skal udarbejde deres egen pædagogiske læreplan indenfor nogle rammer, som loven sætter. Loven trådte i kraft i 2004 og gælder dagtilbud for børn i alderen fra 0 til skolestart.

  Det betyder ikke, at der skal laves en pædagogisk læreplan for hvert barn i dagpleje. Dagplejepædagogerne udarbejder i samarbejde med dagplejere og forældre en samlet pædagogisk læreplan for hele dagplejen i din kommune.

  Den pædagogiske læreplan indeholder ikke konkrete mål for, hvad børn skal lære, mens de er i dagpleje. Men den er med til at udvikle viden og bevidsthed om, hvad børn lærer og hvorfor, hos den enkelte deltager.

  Læreplanen indeholder et pædagogisk grundlag og læringsmål indenfor seks temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

  Det er op til den enkelte kommunale dagpleje at bestemme, hvordan man vil dokumentere arbejdet med udviklingen af det pædagogiske arbejde.

  Du kan finde den pædagogiske læreplan for din kommunes dagpleje på kommunens hjemmeside.

  Læs mere:

  Den styrkende pædagogiske læseplan

  Sådan bruger du det pædagogiske grundlag

 • Didaktik i dagplejen

  Børnene skal mødes på det niveau deres kompetencer er

  Børns trivsel, udvikling og læring er tæt forbundet med kvaliteten af den kontakt, omsorg og opmærksomhed, som børnene får af deres dagplejer. At sikre en god relation mellem barn og dagplejer, og børnene imellem, er dagplejerens vigtigste opgave. Der er imidlertid kommet mere fokus på, hvad børn lærer i dagplejen. Og derfor møder man også ofte ordet didaktik, som er lånt fra undervisningen. Læring i dagplejen er ikke undervisning, og det børn lærer i dagplejen tager altid sit udgangspunkt i barnets behov, og ikke i vores ønsker om at udvikle bestemte færdigheder hos barnet.

  Når ordet didaktik bruges i dagplejen, skyldes det at didaktik er: Planlægning, gennemførelse (af læringsaktivitet) og evaluering. Det betyder, at dagplejeren i sit arbejde hele tiden er nysgerrig på, hvad børnene får ud af det, hun laver sammen med dem. Hun skal hele tiden kunne svare på:

  • Hvad skal børn lære og udvikle i dagplejen?
  • Hvor er det enkelte barn i sin udvikling?
  • Hvordan skal det læres?
 • Bog: Barnet i Centrum – Pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje

  Hvordan fungerer vuggestue og dagplejelivet for børnene? Bidrager dagtilbuddene til, at alle børn får lige livsmuligheder, som det kan forventes i et demokratisk velfærdssamfund? Hvis ikke, kan det så have betydning for børnene? Og hvordan kan det i givet fald gøres bedre? Disse spørgsmål var afsæt for aktionsforsknings- og læringsprojektet Barnet i Centrum, som på børnenes vegne, undersøgte disse spørgsmål for at udvikle og betone netop denne alders særlige behov og særlige kvaliteter.

  Ifølge forfatterne er væsentligste faktorer i pædagogikken for de 0-3 årige børn blandt andet:

  • Det pædagogiske miljø må være præget af fravær af stress
  • Der skal være omsorg, en tæt følelsesmæssig kommunikation og tilknytning
  • Imitation, delt opmærksomhed og den voksnes empatiske forståelse er byggesten for barnets læring
  • Dagplejeren må have kendskab til legens rolle for børns læring
  • Dagplejeren må reflektere over formål, mål, pædagogisk indhold og principper

  Akademisk Forlag, 2016. Stig Broström, Ole Henrik Hansen, Anders Skriver Jensen og Lone Svinth