Pædagogisk læreplan 

 

Alle dagtilbud skal udarbejde deres egen pædagogiske læreplan indenfor nogle rammer, som loven sætter. Loven trådte i kraft i 2004 og gælder dagtilbud for børn i alderen fra 0 til skolestart.

 

Det betyder ikke, at der skal laves en pædagogisk læreplan for hvert barn i dagpleje. Dagplejepædagogerne udarbejder i samarbejde med dagplejere og forældre en samlet pædagogisk læreplan for hele dagplejen i din kommune.

Den pædagogiske læreplan indeholder ikke konkrete mål for, hvad børn skal lære, mens de er i dagpleje. Men den er med til at udvikle viden og bevidsthed om, hvad børn lærer og hvorfor, hos den enkelte deltager.

Læreplanen indeholder et pædagogisk grundlag og læringsmål indenfor seks temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

Det er op til den enkelte kommunale dagpleje at bestemme, hvordan man vil dokumentere arbejdet med udviklingen af det pædagogiske arbejde.

Du kan finde den pædagogiske læreplan for din kommunes dagpleje på kommunens hjemmeside.