Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 

 

Alle dagtilbud skal udarbejde deres egen pædagogiske læreplan indenfor nogle rammer, som loven sætter. Loven trådte i kraft i 2004 og gælder dagtilbud for børn i alderen fra 0 til skolestart.

 

Det betyder dog ikke, at der skal laves en pædagogisk læreplan for hvert barn i dagpleje. Men dagplejepædagogerne udarbejder i samarbejde med dagplejere og forældre en samlet pædagogisk læreplan for hele dagplejen.

Den pædagogiske læreplan indeholder ikke konkrete mål for, hvad børn skal lære, mens de er i dagpleje. Men den er med til at udvikle bevidsthed om læring hos den enkelte dagplejer. Og så er det op til den enkelte dagplejer, hvordan arbejdet gribes an - men det er et krav, at læreplanen forholder sig til seks hovedtemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

 Det er også op til den enkelte kommunale dagpleje at bestemme, hvordan man vil dokumentere arbejdet med indsatsområderne.

Kontakt dagplejekontoret i din kommune for at høre om, eller se, indholdet i dagplejens pædagogiske læreplan. Du kan finde kommunens læreplan for dagplejen på kommunens hjemmeside.